×

Archiwum przetargów

2019-10-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Renowacja kanałów Ø900/1350 przy ul. Sikorskiego w Skawinie metodą bezrozkopową przy pomocy rękawów utwardzanych" nr sprawy: ZWiK/DI/ZP-23/2019


czytaj więcej

2019-09-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Budowa rurociągu tłocznego z pompowni PS4 do kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II/Kościelna” nr referencyjny: ZWiK/DI/ZP-19/2019


czytaj więcej

2019-08-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej przy ul. Bukowskiej w Skawinie” nr sprawy: ZWiK/DI/ZP-15/2019


czytaj więcej

2019-03-26
Zadanie 1 Kontrakt 1 Modernizacja SUW w Skawinie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
ZWiK/JRP/ZP-2/2019


czytaj więcej

2019-02-22
„Zadanie 3 Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
ZWiK/JRP/ZP-1/2019


czytaj więcej

2018-10-16
Zadanie 2 Kontrakt 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Graniczna i Leśna w Skawinie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
ZWiK/JRP/ZP-3/2018


czytaj więcej

2018-10-08
ZAPYTANIE OFERTOWE i ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - INŻYNIER KONTRAKTU

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia publicznego przez ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie na „Inżynier Kontraktu Zadanie 6 – Kontrakt I” dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II” nr sprawy ZWiK/JRP/ZP-2/2018czytaj więcej

2018-09-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zamówienia publicznego przez ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie na „Promocję Projektu Zadanie 7 – Kontrakt II” dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II”- ZWiK/JRP/ZP-1/2018.
czytaj więcej

2018-08-09
ZAPYTANIE OFERTOWE i ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia publicznego przez ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie na „Promocję Projektu Zadanie 7 – Kontrakt II” dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II” nr sprawy ZWiK/JRP/ZP-1/2018


czytaj więcej

2018-03-22
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

„Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna – część I
Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie- Krzęcin – część I”
ZWiK/DI/ZP-31/2017


czytaj więcej