×

Laboratorium / O laboratorium

O laboratorium

Woda jest źródłem życia, dlatego tak ważne jest ciągłe podnoszenie i monitorowanie jej jakości.

Aby woda u Państwa w domach spełniała najwyższe standardy określone w obowiązujących normach sanitarnych, nasze Laboratorium zlokalizowane na SUW Skawina wykonuje kontrolę w następującym zakresie:

  • monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych eksploatowanych przez ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie
  • kontrola procesu uzdatniania wody na SUW Skawina oraz SUW Pozowice
  • kontrola jakości wody dostarczanej do sieci, magazynowanej w zbiornikach sieciowych, a także wody wodociągowej, która trafia do Państwa domów.


Nasze Laboratorium wykonuje analizy zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, jak również według opracowanych przez siebie Procedur Badawczych. Jakość wykonywanych badań potwierdza się stosując certyfikowane materiały odniesienia (fizyczne i chemiczne), szczepy wzorcowe, jak również uczestnicząc w licznych badaniach biegłości zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.