×

Oczyszczalnia / Ścieki oczyszczone

Ścieki oczyszczone

Ścieki poddane procesowi oczyszczania w naszym obiekcie wykazują wysoki stopień redukcji ładunków zanieczyszczeń zawartych w ściekach.

Wyraża się w procentach jako stosunek ładunków zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu do ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych. Dla naszej oczyszczalni wynosi on prawie 97 %.

Stopień redukcji zanieczyszczeń oraz biogenów przedstawia się następująco
(zestawienie znajduje się w poniższej galerii):Załączniki