×

Przetargi środki unijne / ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2018-09-03

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zamówienia publicznego przez ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie na „Promocję Projektu Zadanie 7 – Kontrakt II” dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II”- ZWiK/JRP/ZP-1/2018.
                 W dniu 10 września 2018r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, podpisał z firmą ERMAT GROUP Beata Mstowska z siedzibą ul.Kucelińska 42, 42-200 Częstochowa umowę na świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dla projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pn.: „Promocja Projektu Zadanie 7 – Kontrakt II” dla projektu „Gospodarka  wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina - Etap II”.Załączniki

powrót do listy przetargów