×

Przetargi środki unijne / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2018-03-22

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


„Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna – część I
Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie- Krzęcin – część I”
ZWiK/DI/ZP-31/2017


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZWiK/DI/ZP-31/2017

Nazwa zadania:

„Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna – część I

Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie- Krzęcin – część I”

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając : http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118153-2018:TEXT:PL:HTMLZałączniki

powrót do listy przetargów