×

Firma / Dane Firmy

Dane Firmy

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
 
ul. Radziszowska 11
 
32-050 Skawina
   
 
Krajowy Rejestr Sądowy
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
 
Wydział XII Gospodarczy
 
KRS 0000296154
 
NIP 9442175422
 
Regon 120600856
 

Numer Rejestrowy BDO : 000028972

 

 
Kapitał zakładowy: 95 473 000 zł
   
 
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Skawinie
 
Nr konta: 96 8591 0007 0020 0560 0303 0001