×

Biuro Obsługi Klienta / Podłączenie dodatkowego wodomierza

Podłączenie dodatkowego wodomierza

 
 

Tryb postępowania w celu podłączenia dodatkowego wodomierza

(dla części mieszkalnej , usługowej , dla wody bezpowrotnie zużytej)


  • Właściciel (Zarządca,Współwłaściciel) budynku występuje z pisemnym wnioskiem
    (DRUK 5) o wydanie warunków technicznych na zamontowanie dodatkowego wodomierza dla wyodrębnionych lokali mieszkalnych lub usługowych, do wody bezpowrotnie zużytej ( podlewanie ogrodu itp. )
  • Na minimum 3 dni przed planowanymi robotami na Dziennik Podawczy pok. nr 1 Inwestor składa wypełnione zgłoszenie (DRUK 8) rozpoczęcia robót. Do wniosku załączyć kserokopię uprawnień zawodowych Wykonawcy
  • Wykonane roboty należy zgłosić do odbioru technicznego w Dziale Technicznym ZWiK Spółka z o.o. Skawina w celu założenia wodomierza ( wodomierz dostarcza ZWIK ) oraz założenia plomby na wodomierzu.

Poniżej załączniki oraz pawidłowe wykonanie rozdziału podejścia wodomierzowego.

Załączniki - format .PDF :

(DRUK 5) Wniosek o wydanie warunków technicznych na założenie dodatkowego wodomierza.

(DRUK 8) Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót.