Przetargi środki własne

2024-04-04
OGŁOSZENIE O PRZETARGU : Sukcesywne dostawy armatury wod-kan dla ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie

Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie przez okres 12 miesięcy” Nr referencyjny sprawy ZWiK/TS/ZP-16/2024


czytaj więcej

2023-12-05
Ogłoszenie o przetargu Stacja Uzdatniania Wody Skawina

Przebudowa instalacji wody czystej, rurociągi ssawne i tłoczne SUW w Skawinie zlokalizowanej przy ul. Radziszowskiej 11 w Skawinie” nr referencyjny: ZWiK/DI/ZP-49/2023


czytaj więcej

2023-11-29
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Skawinie” - Postępowanie nr: ZWiK/DI/ZP-56/2023


czytaj więcej

2023-11-24
Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie

Ogłoszenia o przetargu wraz z załącznikami na „Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie i w Pozowicach” nr referencyjny: ZWiK/DI/ZP-57/2023


czytaj więcej

2023-11-07
Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie

Ogłoszenia o przetargu wraz z załącznikami na „Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie i w Pozowicach” nr referencyjny: ZWiK/DI/ZP-48/2023


czytaj więcej

2023-10-13
Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu na Oczyszczalnię ścieków w Skawinie

Ogłoszenie o przetargu :„Sukcesywna dostawa polielektrolitu proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego przy użyciu wirówki dekantacyjnej firmy GEA Westfalia Separator typ UCD 305-00-32 dla Oczyszczalni Ścieków w Skawinie” nr referencyjny: ZWiK/DI/ZP-34/2023


czytaj więcej

2023-10-13
Dostawa polielektrolitu do zagęszczania osadu na Oczyszczalnię ścieków w Skawinie

Ogłoszenie o przetargu : „Sukcesywna dostawa polielektrolitu emulsyjnego do zagęszczania osadu nadmiernego przy użyciu zagęszczacza ślimakowego firmy HUBER typ RoS2/2 dla Oczyszczalni Ścieków w Skawinie” nr referencyjny: ZWiK/DI/ZP-33/2023


czytaj więcej

2023-08-29
„Rozbudowa pompowni sieciowej P3 przy ul. Torowej Bocznej w Skawinie”

Postępowanie nr: ZWiK/DI/ZP-29/2023
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu cywilnego prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie.


czytaj więcej

2023-06-02
„Rozbudowa pompowni ścieków burzowych na Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Działkowców 1

Postępowanie nr: ZWiK/DI/ZP-12/2023
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu cywilnego prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie.


czytaj więcej

2023-03-29
Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o w Skawinie

Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o w Skawinie przez okres 12 miesięcy - Postępowanie nr: ZWiK/DI/ZP-6/2023


czytaj więcej

2023-02-16
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzęcinie” Postępowanie nr: ZWiK/DI/ZP-2/2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu cywilnego prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie.


czytaj więcej

2022-12-02
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzęcinie”

Postępowanie nr: ZWiK/DI/ZP-41/2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu cywilnego prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie.


czytaj więcej

2022-11-24
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ulica Łanowa, Asnyka i Żychonia w Skawinie”

Postępowanie nr: ZWiK/DI/ZP-40/2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu cywilnego prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie.


czytaj więcej

2022-11-18
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkich Drogach i Jaśkowicach”

Postępowanie nr: ZWiK/DI/ZP-35/2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu cywilnego prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie.


czytaj więcej

2022-10-04
Sukcesywna dostawa polielektrolitu proszkowego do odwadniania osadu dla OS Skawina

„Sukcesywna dostawa polielektrolitu proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego przy użyciu wirówki dekantacyjnej firmy GEA Westfalia Separator typ UCD 305-00-32 dla Oczyszczalni Ścieków w Skawinie”


czytaj więcej

2022-10-04
Dostawa polielektrolitu do zagęszczania osadu dla OS Skawina

„Sukcesywna dostawa polielektrolitu emulsyjnego do zagęszczania osadu nadmiernego przy użyciu zagęszczacza ślimakowego firmy HUBER typ RoS2/dla Oczyszczalni Ścieków w Skawinie”


czytaj więcej

2022-03-25
Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o w Skawinie

Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o w Skawinie przez okres 12 miesięcy
Postępowanie Nr sprawy ZWiK/DI/ZP-8/2022 .
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu cywilnego prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie.


czytaj więcej

2022-02-01
Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji

Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie


czytaj więcej

2021-10-15
DOSTAWA POLIELEKTROLITÓW NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W SKAWINIE

"Sukcesywna dostawa polielektrolitu emulsyjnego do zagęszczania osadu nadmiernego przy użyciu zagęszczacza ślimakowego firmy HUBER typ RoS2/2 oraz polielektrolitu proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego przy użyciu wirówki dekantacyjnej firmy GEA Westfalia Separator typ UCD 305-00-32 dla Oczyszczalni Ścieków w Skawinie"


czytaj więcej

2021-04-29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zmian.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę:

„Wywóz i zagospodarowanie osadów spod wirówki dekantacyjnej z Oczyszczalni Ścieków w Skawinie”czytaj więcej

2021-03-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Rozbudowa i przebudowa zbiornika wodociągowego przy ul. Dębca w Skawinie”
nr referencyjny ZWiK/DI/ZP-1/2021


czytaj więcej

2020-12-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Rozbudowa i przebudowa zbiornika wodociągowego przy ul. Dębca w Skawinie”
nr referencyjny ZWiK/DI/ZP-27/2020


czytaj więcej

2020-11-09
Sukcesywne dostawy środków chemicznych do SUW Skawina

Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie i w Pozowicach w latach 2021-2022” nr referencyjny: ZWiK/DI/ZP-26/2020


czytaj więcej

2020-07-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Modernizacja wodociągu magistrali DN400 o długości około 900m”

Data ogłoszenia: 15-07-2020
Termin składania ofert do dnia: 20-08-2020 godz. 10.00
Ogłoszenie przesłane w dniu 10-07-2020 w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. serii S)udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 15-07-2020, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego pod numerem 2020/S 135-333333.


czytaj więcej

2020-05-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Wywóz i zagospodarowanie osadów spod wirówki dekantacyjnej z Oczyszczalni

„Wywóz i zagospodarowanie osadów spod wirówki dekantacyjnej z Oczyszczalnie Ścieków w Skawinie” numer referencyjny: ZWiK/DI/ZP-12/2020.


czytaj więcej

2020-03-27
Komunikat w sprawie transmisji on-line sesji otwarcia ofert w dniu 31.03.2020r

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Jaśminowa w Radziszowie oraz w ul. Groble w Skawinie-Etap II”
Numer referencyjny: ZWiK/DI/ZP-6/2020


czytaj więcej

2020-03-19
SKŁADANIE OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !!!!

KOMUNIKAT - SKŁADANIE OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ . Śledzenie wyniku postępowań przetargowych na stronie internetowej www.zwik.skawina.pl w zakładce „Przetargi"


czytaj więcej

2020-03-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowa w Radziszowie oraz w ul. Groble w Skawinie-Etap II” nr referencyjny ZWiK/DI/ZP-6/2020


czytaj więcej