×

Biuro Obsługi Klienta / Taryfa za wodę iścieki ważna od 18 marca 2023 roku

Taryfa za wodę iścieki ważna od 18 marca 2023 roku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje  odbiorców usług Miasta  i Gminy Skawina iż  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.137.2022    z dnia 22.02.2023r. ogłoszoną w dniu 10.03.2023r.  na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził  taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skawina na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie  z dniem  18.03.2023r. 

ZWiK  Sp. z o.o. informuje, że rozliczenie faktur za wodę i ścieki, w którym następuje zmiana ceny, system rozliczy proporcjonalnie wg ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny.Załączniki