×

Biuro Obsługi Klienta / INFORMACJA DO PROJEKTOWNIA , REALIZACJI ODBIORU SIECI ORAZ PRZYŁĄCZY WOD-KAN

INFORMACJA DO PROJEKTOWNIA , REALIZACJI ODBIORU SIECI ORAZ PRZYŁĄCZY WOD-KAN

Informacja przeznaczona jest jako materiał pomocniczy dla projektantów i wykonawców oraz wszystkich zainteresowanych opracowywaniem i uzgadnianiem dokumentacji w ZWiK Sp. z o.o. Informację opracowano w oparciu o aktualne normy, przepisy, dostępną literaturę techniczną oraz długoletnie doświadczenie eksploatacyjne. Stosowanie niniejszej informacji nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów, norm, instrukcji, zarządzeń branżowych i państwowych oraz właściwego wykorzystania wiedzy  inżynierskiej. Za przyjęte w dokumentacji rozwiązania odpowiada projektant. Wszelkie odstępstwa oraz przypadki w nich nieomówione, wymagają indywidualnych, pisemnych uzgodnień ze ZWiK Sp. z o.o.

Zakres działania ZWiK Sp. z o.o. w zakresie zaopatrzenia w wodę zdatną do spożycia przez ludzi i odbioru ścieków sanitarnych na terenie Gminy Skawina:

Skawina, Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska, Zelczyna.

 

Do pobrania - Informacja ZWiK Sp. z o.o. w sprawie projektowania, realizacji oraz odbioru sieci i przyłączy

 wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skawina -plik .pdf

Do pobrania : Adobe Acrobat - bezpłatny program do otwierania plików .pdf