×

Przetargi środki unijne / ZAPYTANIE OFERTOWE i ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - INŻYNIER KONTRAKTU

2018-10-08

ZAPYTANIE OFERTOWE i ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - INŻYNIER KONTRAKTU


Zapytanie ofertowe i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia publicznego przez ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie na „Inżynier Kontraktu Zadanie 6 – Kontrakt I” dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II” nr sprawy ZWiK/JRP/ZP-2/2018W dniu 14 listopada 2018r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, podpisał z firmą ENVI KONSULTING Marek Gazda z siedzibą ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg umowę na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pn. „Inżynier Kontraktu Zadanie 6 – Kontrakt I” dla projektu   „Gospodarka  wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina - Etap II” obejmującej  nadzór i zarządzanie robotami w zakresie finansowym, logistycznym i ich rozliczanie w trakcie trwania i po ostatecznym zakończeniu oraz zarządzanie ryzykiem budowlanym.


Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności w dniu 08.10.2018r numer ogłoszenia 1141319.
Z treścią ogłoszenia można zapoznać się w Bazie Konkurencyjności - LINK

DOKUMENTACJA :

ZADANIE 1 Modernizacja SUW ETAP 2

ZADANIE 2 Kanalizacja Sanitarna ul. Graniczna Leśna Skawina

ZADANIE 3 Kanalizacja Wyspiańskiego Skawina

ZADANIE 4 Kanalizacja Sanitarna Jaśkowice -Zelczyna

ZADANIE 5 Kanalizacja Sanitarna Grabie -Krzecin

Program do rozpakowywania archiwum . RAR -TUTAJZałączniki

powrót do listy przetargów