Druki do pobrania


2021-10-31

2021-10-31
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB/I KANALIZACYJNEJ (DRUK 1)

Wniosek o wydanie informacji technicznej w sprawie możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.


pobierz dokument


2021-10-31
Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego... (DRUK 2)

Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości.


pobierz dokument


2021-10-31
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzeniu (DRUK 3)

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.


pobierz dokument


2021-10-31
Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej (DRUK 4)

Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej.


pobierz dokument


2021-10-31
Wniosek o wydanie warunków technicznych... (DRUK 5)

Wniosek o wydanie warunków technicznych na założenie dodatkowego wodomierza.


pobierz dokument


2021-10-31
Wniosek o wskazanie płatnika z wodomierza (DRUK 6)

Wniosek o wskazanie płatnika z wodomierza.


pobierz dokument


2021-10-31
Wniosek o opinię projektu technicznego... (DRUK 7)

Wniosek o opinię projektu technicznego  przyłączy wod.-kan.


pobierz dokument


2021-10-31
Zgłoszenie zamiaru wykonania podłączenia (DRUK 8)

Zgłoszenie zamiaru wykonania podłączenia wod-kan


pobierz dokument


2021-10-31
Zezwolenie na wejście w teren (DRUK 10)

Zezwolenie na wejście w teren dla potrzeb budowy przyłącza


pobierz dokument


2021-10-31
Zezwolenie na wejście w teren... (DRUK 11)

Zezwolenie na wejście w teren  dla potrzeb rozbudowy sieci wod.-kan.


pobierz dokument


2021-10-31