×

Oczyszczalnia / Oczyszczanie powietrza

Oczyszczanie powietrza

Z uwagi na położenie oczyszczalni Skawina w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, ZWIK Sp. z o.o. w Skawinie kładzie duży nacisk na utrzymanie czystego powietrza wokół terenu oczyszczalni. Do tego służą naszych biofiltry. Raz w roku wymieniane są wkłady wegla aktywnego w biofiltrach aby zapewnić mieszkańcom oraz środowisku CZYSTE POWIETRZE.

Biofiltry są to urządzenia techniczne służące do usuwania odorów i innych zanieczyszczeń z powietrza. Na oczyszczalni Skawina stosujemy biofiltry wypełnione węglem aktywnym formowanym

Do najważniejszych zastosowań należą:

  • redukcja Lotnych Związków Organicznych (LZO)
  • oczyszczanie gazów poreakcyjnych z różnego rodzaju zanieczyszczeń

Na oczyszczalni ścieków SKAWINA zamontowano cztery biofiltry. Wszystkie urządzenia zlokalizowane są na części mechanicznej. W biofiltrach oczyszczane jest powietrze ujmowane w budynku krat rzadkich i w budynku krat gęstych oraz powietrze z piaskowników oraz osadników wstępnych. Biofitr posiada także zagęszczacz grawitacyjny.