Warning: mysqli_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100804 Library:30302 in /library/db.class.php on line 39
Produkcja wody / Jakość wody
×

Produkcja wody / Jakość wody

Jakość wody

Jakość wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi dostarczanej mieszkańcom Miasta i Gminy Skawina kontrolowana jest Laboratorium Wody ZWIK  Sp. z o.o. w Skawinie , którego siedziba znajduje się przy ul. Radziszowskiej 11.

Prowadzone badania monitoringowe dostarczają obiektywnych dowodów, że woda uzdatniona dostarczana Odbiorcom spełnia wymagania jakościowe: fizyko-chemiczne oraz mikrobiologiczne, określone w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.


Szczegółowe aktualne dane zamieszczone są  w załącznikach poniżej :

Decyzja wydana przez SANEPID w sprawie jakości wody pitnej pobranej z wodociągów zaopatrujących w wodę pitną gminę Skawina

Wyniki analizy fizykochemicznej  z SUW Skawina

Wyniki analizy fizykochemicznej  SUW Pozowice

Wyniki analizy mikrobiologiczna SUW SKAWINA

Wyniki analizy mikrobiologiczna  SUW Pozowice

 

Twardość wody w sieci wodociągowej w Skawinie

Twardość wody w sieci wodociągowej w Pozowicach