Produkcja wody / Jakość wody

Jakość wody

Jakość wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi dostarczanej mieszkańcom Miasta i Gminy Skawina kontrolowana jest Laboratorium Wody ZWIK  Sp. z o.o. w Skawinie , którego siedziba znajduje się przy ul. Radziszowskiej 11.

Prowadzone badania monitoringowe dostarczają obiektywnych dowodów, że woda uzdatniona dostarczana Odbiorcom spełnia wymagania jakościowe: fizyko-chemiczne oraz mikrobiologiczne, określone w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.


Szczegółowe aktualne dane zamieszczone są  w załącznikach poniżej :

 

Twardość wody w sieci wodociągowej w Skawinie

Twardość wody w sieci wodociągowej w PozowicachZałączniki