×

Biuro Obsługi Klienta / TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI OD 15.05.2021 roku na okres 3 lat

TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI OD 15.05.2021 roku na okres 3 lat

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje  odbiorców usług Miasta  i Gminy Skawina iż  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.44.2021 z dnia 16.04.2021r. ogłoszoną w dniu 7.05.2021r.  na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził  taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skawina na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie  z dniem  15.05.2021r.  Podane w tabelach ceny nie uwzględniają dopłaty  Rady Miejskiej do 1 m3 ścieków.

ZWiK  Sp. z o.o. informuje, że rozliczenie faktur za wodę i ścieki, w którym następuje zmiana ceny, system rozliczy proporcjonalnie wg ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny.Załączniki