×

Biuro Obsługi Klienta / Taryfa od 29.05.2018 - 28.05.2021 roku

Taryfa od 29.05.2018 - 28.05.2021 roku

                Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje  odbiorców usług Miasta i Gminy Skawina iż  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.213.2018 z dnia 25.04.2018r. ogłoszoną 21.05.2018r. zatwierdził  taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skawina na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie  z dniem 29.05.2018r.  Podane w tabelach ceny nie uwzględniają dopłaty  Rady Miejskiej do 1 m3 ścieków.Załączniki