×

Oczyszczalnia / ZIELONE ŚCIANY NA OCZYSZCZALNI

ZIELONE ŚCIANY NA OCZYSZCZALNI

Zielone ściany☘️ to jeden ze sposobów na zagospodarowanie wody opadowej.
Tak prezentuje się tego typu rozwiązanie na ogrodzeniu naszej Skawińskiej Oczyszczalni ŚciekówZmieszany