×

Laboratorium / Zlecanie wykonania badań

Zlecanie wykonania badań

Wykonanie badania jakości wody

 

Podstawą do wykonania badań jakości wody jest złożenie przez Klienta zlecenia na formularzu w siedzibie laboratorium        (Skawina, ul. Radziszowska 11, budynek stacji uzdatniania, parter) od poniedziałku do piątku w godzinach  8-9 lub 14-15 lub drogą mailową na adreslaboratorium@zwik.skawina.pl

Klient zobowiązany jest podać:

  • jeżeli jest osobą fizyczną: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu
  • jeżeli jest podmiotem prawnym: nazwę i dokładny adres firmy/płatnika, numer NIP, numer telefonu

Przyjmowanie próbek do badań

Laboratorium przyjmuje do badania próbki wody wodociągowej z miasta i gminy Skawina. Próbki należy dostarczyć w pojemnikach otrzymanych w laboratorium zgodnie z ustalonym terminem.

  • Analiza mikrobiologiczna -

poniedziałek, wtorek/środa – w godzinach 7-11

  • Analiza fizykochemiczna -

od poniedziałku do czwartku – w godzinach 7 - 11

Wydawanie sprawozdań z badań

Należy dokonać wpłaty kwoty ustalonej na zleceniu na wskazany numer konta bankowego. Wyniki badań należy odebrać w siedzibie laboratorium najwcześniej po tygodniu od dostarczenia próbki do badań     w godzinach 8-9 lub 14-15.Załączniki