×

Firma / O Firmie

O Firmie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Jednym z zadań własnych każdej gminy jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Gmina Skawina realizuje to zadanie za pośrednictwem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp . z o.o.


Podstawowym zadaniem ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie jest:

  • bilansowanie potrzeb w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej oraz zapewnieniem ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków na terenie miasta i gminy Skawina
  • kontrola gospodarki wodno-ściekowej oraz jakości wody i ścieków
  • oczyszczanie ścieków przed ich wprowadzeniem do wód otwartych
  • naprawa, legalizacja i montaż wodomierzy
  • wydawanie warunków technicznych ,podłaczenia do sieci wod-kan oraz opinie projektów
  • odbiór nieczystości płynnych

Posiadamy również dobrze wyposażone laboratorium i w miarę możliwości, świadczymy usługi w zakresie analiz laboratoryjnych wody i ścieków.

Podkreślić należy, że satysfakcja klientów oraz właściciela – Gminy jest podstawowym miernikiem sukcesu Przedsiębiorstwa i jednocześnie gwarantem jego zyskowności i wzrostu w przyszłości.

W najbliższej perspektywie będziemy starali się zwiększać liczbę inwestycji by w ten sposób dostarczać jeszcze lepszą wodę naszym użytkownikom, oferując zdrowsze życie za niższą cenę.