Biuro Obsługi Klienta / Ochrona Danych Osobowych w Spółce / Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - p. Wojciech Truchan , z którym można skontaktować się:

  • pisemnie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Radziszowska 11

                                            32-050 Skawina;

  • na adres poczty elektronicznej: iod@zwik.skawina.pl.