×

Przetargi środki własne / Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o w Skawinie

2022-03-25

Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o w Skawinie


Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o w Skawinie przez okres 12 miesięcy
Postępowanie Nr sprawy ZWiK/DI/ZP-8/2022 .
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu cywilnego prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie.
Załączniki

powrót do listy przetargów