×

Przetargi środki własne / Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji

2022-02-01

Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji


Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie


Postępowanie nr: ZWiK/DI/ZP-39/2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu cywilnego prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie.


 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA  :

 Ogłoszenie o przetargu  - plik.pdf

 Specyfikacja warunków zamówienia - plik pdf.

 Załącznik nr 1 Formularz oferty - plik docx

 Załącznik nr 2  Oświadczenie wykonawcy - plik docx.

 Załącznik nr 3  Wykaz dostaw - plik docx.

 Załacznik nr 4  -Umowa -plik  pdf.

 Wyjaśnienie nr 1 -plik pdf.

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -plik pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -plik.pdf

powrót do listy przetargów