Firma / Informacja o zakresie działalności Spółki / Informacja o zakresie działalności Spółki - tekst odczytywany maszynowo

Informacja o zakresie działalności Spółki - tekst odczytywany maszynowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Główny budynek Spółki  znajduje się w Skawinie przy ul. Radziszowskiej 11.

Budynek ma jedno wejście główne.

W tym budynku pracują osoby, które pomogą Ci w załatwieniu spraw.

 

Czym zajmuje się Zakład Wodociągów  i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

 • Zajmujemy się wodą i ściekami.
 • Wodę uzdatniamy. To znaczy: przygotowujemy do spożycia.
 • Ścieki oczyszczamy. Ścieki to brudna woda. Na przykład z toalet i kuchni.
 • W Spółce można podać odczyt wodomierza.
 • W Spółce można otrzymać rachunki za wodę i ścieki
 • W Spółce można podpisać umowę na dostawę wody i na odprowadzanie ścieków.
 • W Spółce można zgłosić awarię wodociągową lub kanalizacyjną

Jak się do nas dostać:

 • Przyjeżdżając do nas zaparkuj samochód na parkingu dla klientów.
 • Główne wejście jest od strony ulicy Radziszowskiej w Skawinie.
 • Na parterze jest Biuro Obsługi Klienta i Dziennik podawczy.
 • Na Dzienniku podawczym możesz skorzystać z pętli indukcyjnej.

 

Żeby załatwić sprawy w Spółce  osoba ze szczególnymi potrzebami może:

 • Napisać pismo i wysłać je na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11
 • Przynieść pismo na Dziennik podawczy. Dziennik podawczy znajduje się w Biurze Obsługi Klienta.
 • Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: biuro@zwik.skawina.pl
 • Zadzwonić pod numer: 12 276 12 89
 • Wysłać faks pod numer:  12 276 21 65
 • Napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: epuap.gov.pl
 • Skorzystać z elektronicznego Biura Obsługi Klienta  ( e-BOK)
 • Przyjść do Spółki i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Spółki .

Kontakt z pracownikami Spółki:

Do Spółki możesz przyjść albo zadzwonić od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy Spółki to 7:00-15:00