Aktualności / Napełnianie basenów, co należy wiedzieć?

Napełnianie basenów, co należy wiedzieć?

2024-05-27

Napełnianie basenów, co należy wiedzieć?


Kiedy przychodzą upały , marzymy o przydomowym kąpielisku. Wielu do napełniania będzie korzystać z wodociągów publicznych, dlatego należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:

Kiedy napełniać basen?

Zalecamy napełniać basen z wyprzedzeniem tj. przed prognozowanymi upałami. Należy unikać napełniania podczas weekendów oraz w dni powszednie po godz. 17:00 (możliwość wystąpienia zakłóceń w dostawie wody tj. spadki ciśnienia, pogorszona jakość). Napełnianie najlepiej wykonywać we wczesnych godzinach rannych czyli podczas mniejszego obciążenia sieci wodociągowej.

Jak prawidłowo napełnić basen?

Napełnianie basenu należy wykonać z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku. Zalecamy napełnianie umiarkowanym strumieniem wody, pod stałym nadzorem. Gwałtowny pobór wody z instalacji może skutkować okresowym pogorszeniem jakości wody. W przypadku stwierdzenia wypływu wody o pogorszonej jakości zwracamy się z prośbą o kontakt z dyspozytorem ZWiK Skawina tel. 12 276 12 89

Czy ZWiK świadczy usługę dowozu wody do basenu?

Nie, takiej usługi nie świadczymy. ZWiK  dostarcza wodę wyłącznie sieciami wodociągowymi.

Czy ZWiK świadczy usługę napełniania basenu wodą z hydrantu?

Nie. Hydrant jest urządzeniem wodociągowym, który umożliwia bezpośredni pobór wody z sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych oraz technologicznych związanych z eksploatacją sieci wodociągowej. Kradzież wody z hydrantu to nielegalne działanie i stanowi złamanie prawa zagrożone karą do 5000 zł .( zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

ZASADY ODLICZEŃ NA WODĘ BEZPOWROTNĄ :

https://zwik.skawina.pl/news,woda_zuzyta_bezpowrotnie_-zasada_odliczen

powrót do listy aktualności