Aktualności / WODA ZUŻYTA BEZPOWROTNIE -zasada odliczeń

WODA ZUŻYTA BEZPOWROTNIE -zasada odliczeń

2024-05-25

WODA ZUŻYTA BEZPOWROTNIE -zasada odliczeń


Zasady odliczeń woda zużyta bezpowrotnie (napełnianie basenów , podlewanie ogrodu )

Przypominamy, że w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej (np. podlewanie ogrodu, utrzymanie czystości obejścia, napełnianie basenu itp.) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego i oplombowanego przez przedsiębiorstwo  wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Przepisy do w/w uregulowań:

USTAWA O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZENIU ŚCIEKÓW art. 27. Ustalenie ilości wody dostarczonej do nieruchomości:

1.Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
4.Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
5.W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
6.W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

powrót do listy aktualności