Aktualności

2022-08-03
Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.

W dniu 13.01.2022 r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie została zawarta umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica Zdrój.


czytaj więcej

2021-10-21
Nowa tablica informacyjna

Tablica została zamontowana na ul. Łanowej


czytaj więcej

2020-05-21
Podpisanie umowy z EKOINSTAL Spółka z.o.o.

W dniu 21.05.2020r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie została zawarta umowa z Wykonawcą - EKOINSTAL Spółka z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka na kwotę brutto 1 879 704,03 PLN w przedmiocie wykonania robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzęcin w Gminie Skawina.


czytaj więcej

2020-02-21
Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzęcin w Gminie Skawina

W dniu 18.02.2020 r. Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Skawinie ogłosił postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzęcin w Gminie Skawina pn.: „Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie – Krzęcin – część II".


czytaj więcej

2020-02-21
Realizacja projektu - stan na 18.02.2020r.

W dniu 29.01.2020r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie została zawarta umowa z Firmą Handlowo- Usługową INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, na kwotę kontraktową 15 744 000,00 PLN, w przedmiocie wykonania robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jaśkowice i Wielkie Drogi w Gminie Skawina.


czytaj więcej

2020-01-21
Spotkanie z mieszkańcami

W ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina - Etap II" dniu 14 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Skawina.


czytaj więcej

2019-11-15
Postęp prac

Stan na 15.11.2019 r.
Postępują prace związane z realizacja inwestycji, w ramach zadania „Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna – część I”.


czytaj więcej

2019-10-23
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Skawinie ogłosił postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jaśkowice i Wielkie Drogi w Gminie Skawina pn.: „Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna – część II".


czytaj więcej

2019-09-25
Podpisanie umowy z Instal Kraków S.A.

W siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie została zawarta umowa Instal Kraków S.A. na kwotę brutto 11 315 992,79 PLN, w przedmiocie wykonania robót budowlanych na Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zadanie 1 Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie”.


czytaj więcej

2019-07-03
Kolejna tablica informacyjna

Tablica stanęła na ul Wyspiańskiego w maju 2019 r.


czytaj więcej

2019-05-28
Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o

W dniu 28.05.2019r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica Zdrój na kwotę 1 787 357,16 PLN, w przedmiocie wykonania robót budowlanych na Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zadanie 3 Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie”.


czytaj więcej

2019-04-01
Druga tablica informacyjna

Postawiliśmy drugą tablicę informacyjną. Tablica dotycząca Projektu „Gospodarka Wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina — etap II” stanęła w Skawinie na ulicy Leśnej w dniu 27 lutego 2019 r.


czytaj więcej

2019-01-10
Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o

W dniu 10.01.2019r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica Zdrój na kwotę 2 729 632,43 PLN, w przedmiocie wykonania robót budowlanych na Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zadanie 2 Kontrakt 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i Leśna w Skawinie”.


czytaj więcej

2018-12-21
Spotkanie z mieszkańcami

We wtorek, 18 grudnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie z mieszkańcami.


czytaj więcej

2018-12-21
Media o Projekcie

W grudniu w „Biuletynie Skawińskim” ukazał się pierwszy artykuł poświęcony Projektowi.


czytaj więcej

2018-12-21
Tablica już stoi

W Krzęcinie, w pobliżu zbiorników wodociągów, stanęła tablica informacyjna dotycząca Projektu „Gospodarka Wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina — etap II”.


czytaj więcej

2018-11-14
Podpisanie umowy z ENVI KONSULTING Marek Gazda

W dniu 14.11.2018 r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie została podpisana umowa z ENVI KONSULTING Marek Gazda z siedzibą ul. Jana Brzechwy 3, 49-305 Brzeg na kwotę brutto 678 960,00 PLN na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pn.: „Inżynier Kontraktu Zadanie 6 –Kontrakt I” dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina - Etap II”.


czytaj więcej

2018-09-10
Podpisanie umowy z ERMAT GROUP BEATA MSTOWSKA

W dniu 10.09.2018r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie została podpisana umowa z ERMAT GROUP Beata Mstowska z siedzibą ul.Kucelińska 42, 42-200 Częstochowa na kwotę brutto 89 606,12 PLN na świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dla projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pn.: „Promocja Projektu Zadanie 7 – Kontrakt II” dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina - Etap II.


czytaj więcej