×

Przetargi środki unijne / „Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza"

2021-08-30

„Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza"


„Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza"


Data ogłoszenia: 30-08-2021

Termin składania ofert do dnia: 04-10-2021 do godz. 11.00

Ogłoszenie przesłane w dniu 25-08-2021 w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. serii S)udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 30-08-2021, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego pod numerem 2021/S 167-438589

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając  na link  2021/S 167-438589

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZWiK/JRP/ZP-7/2021

Główny kod CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót  budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza,  dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie.  

Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY SKAWINA - etap II” i zadanie to stanowi element Projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza".

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 1129, dalej w skrócie Pzp lub ustawa Pzp).

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), pod numerem  2022/S 016-039186

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając na 2022/S 016-039186.

 

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty-pobierz.pdf

Zawiadomienie o uchyleniu wyniku postępowania- pobierz.pdf

 

ZAŁĄCZNIKI -DO POBRANIA :

1. SWZ – cześć I Instrukcja dla Wykonawców  - pobierz .pdf

1. SWZ -cześć I Instrukcja dla Wykonawców -WERSJA 2 -pobierz.pdf

2. SWZ – cześć II Wzór Umowy- pobierz .pdf

2. SWZ – cześć II Wzór Umowy WERSJA 2- pobierz .pdf

3. SWZ cześć I - Załączniki w wersji edytowalnej -pobierz .docx

4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- JEDZ  -pobierz .rar

5. Przedmiary-pobierz .rar

6. Dokumentacja techniczna  -pobierz .rar

6. Dokumentacja techniczna -WERSJA 2 -pobierz .rar

Program do rozpakowywania archiwum .rar : TUTAJ

WYJAŚNIENIA :

Wyjaśnienie nr 1 -pobierz.pdf

Wyjaśnienie nr 2 -pobierz .pdf

Wyjaśnienie nr 3 -pobierz .pdf

254_PW_TS-05_poprawiony- pobierz.pdf

254_PW_TS-08a_poprawiony -pobierz.pdf

254_PW_TS-20_poprawiony-pobierz.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2021S 189-492769 z dnia 29.09.2021-pobierz.pdf

Link do ogłoszenia-2021/S 189-492769.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKRZYSTNIEJSZEJ OFERTY -pobierz.pdfZałączniki

powrót do listy przetargów