×

Przetargi środki unijne / Komunikat w sprawie transmisji online otwarcia ofert w dniu 26.03.2020

2020-03-23

Komunikat w sprawie transmisji online otwarcia ofert w dniu 26.03.2020Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie – Krzęcin - część II”


Nr referencyjny ZWIK/JRP/ZP-2/2020

      W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. „Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie –Krzęcin - część II” nastąpi poprzez transmisję on-line.

      W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 26 marca 2020 roku o  godz. 12:00. Możliwość oglądnięcia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna na serwisie twitch.tv.

Link do kanału: https://www.twitch.tv/zwikskawina/

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: " W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp".Załączniki

powrót do listy przetargów