×

Przetargi środki własne / Sukcesywne dostawy środków chemicznych do SUW Skawina

2020-11-09

Sukcesywne dostawy środków chemicznych do SUW Skawina


Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie i w Pozowicach w latach 2021-2022” nr referencyjny: ZWiK/DI/ZP-26/2020


Działając na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zmian.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

„Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie i w Pozowicach w latach 2021-2022”

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu .pdf

SIWZ. pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.doc

Załącznik nr 3 – Projekt umowy.doc

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu  oraz o nie podleganiu wykluczeni.doc

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw .doc


Program do otwierania plików .pdf : TUTAJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT :  TUTAJ.pdf

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: TUTAJ.pdf


powrót do listy przetargów