×

Przetargi środki własne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Wywóz i zagospodarowanie osadów spod wirówki dekantacyjnej z Oczyszczalni

2020-05-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Wywóz i zagospodarowanie osadów spod wirówki dekantacyjnej z Oczyszczalni


„Wywóz i zagospodarowanie osadów spod wirówki dekantacyjnej z Oczyszczalnie Ścieków w Skawinie” numer referencyjny: ZWiK/DI/ZP-12/2020.

 Działając na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pózn. zmian.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :Załączniki

powrót do listy przetargów