×

Przetargi środki własne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2021-04-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Działając na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zmian.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę:

„Wywóz i zagospodarowanie osadów spod wirówki dekantacyjnej z Oczyszczalni Ścieków w Skawinie”INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -plik pdf.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -plik pdf.


Załączniki do pobrania :

Ogłoszenie o przetargu   -plik pdf.

Specyfikacja zamówienia -plik pdf.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy -plik docx.

Załącznik nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy- plik docx

Załącznik nr 3 Projekt umowy - plik pdf.

Załącznik nr 4 Wykaz usług -plik docx.

Załącznik nr 5 Wizja -plik docx.

Program do otwierania plików .pdf : TUTAJ 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ :

WYJAŚNIENIE NR 1 - plik pdf.

WYJAŚNIENIE NR 2 -plik pdf.

RAPORT-Analiza próbki osadu ściekowego -plik pdf.


powrót do listy przetargów