×

Przetargi środki własne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2020-03-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowa w Radziszowie oraz w ul. Groble w Skawinie-Etap II” nr referencyjny ZWiK/DI/ZP-6/2020


 Działając na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pózn. zmian.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

DO POBRANIA : DOKUMENTACJA.rar

DO POBRANIA : SIWZ.pdf

DO POBRANIA : Program do rozpakokwywania archiwum rar.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -TUTAJ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-TUTAJZałączniki

powrót do listy przetargów