×

Przetargi środki własne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2019-10-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Renowacja kanałów Ø900/1350 przy ul. Sikorskiego w Skawinie metodą bezrozkopową przy pomocy rękawów utwardzanych" nr sprawy: ZWiK/DI/ZP-23/2019

 Działając na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pózn. zmian.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

 

Do pobrania : Ogłoszenie o przetargu

Do pobrania : SIWZ

Do pobrania : Załącznik nr 6 -Mapa

Do pobrania : STWiORB

Do pobrania : Przedmiar robótZałączniki

powrót do listy przetargów