×

Przetargi środki własne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2019-09-19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


„Budowa rurociągu tłocznego z pompowni PS4 do kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II/Kościelna” nr referencyjny: ZWiK/DI/ZP-19/2019


Działając na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pózn. zmian.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

 

Do pobrania : Załącznik nr 6 - DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do pobrania : Załącznik nr 8 - STWIOR

Do pobrania : Załącznik nr 5 -wzór umowy

Do pobrania : Program do rozpakokwywania archiwum rar.Załączniki

powrót do listy przetargów