×

Przetargi środki własne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2019-08-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


„Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej przy ul. Bukowskiej w Skawinie” nr sprawy: ZWiK/DI/ZP-15/2019


Działając na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pózn. zmian.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

 

Do pobrania : DOKUMENTACJA.rar

Do pobrania : program do rozpakowania archwiumZałączniki

powrót do listy przetargów