×

Przetargi środki własne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2021-03-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


„Rozbudowa i przebudowa zbiornika wodociągowego przy ul. Dębca w Skawinie”
nr referencyjny ZWiK/DI/ZP-1/2021


Działając na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pózn. zmian.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -PLIK PDF.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-PLIK PDF.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

Ogłoszenie o przetargu-plik pdf.

Specyfikacja Zamównienia -plik pdf.

1.Załącznik nr 1-Formularz oferty-plik docx.

2.Załącznik nr 2 do Umowy -plik docx.

3.Załacznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy -plik docx.

4.Załacznik nr 3 Wykaz robót -plik docx.

5. Załącznik nr 4 Wykaz osób - plik docx.

6.Załącznik nr 5 Wzór umowy -plik pdf.

7. Załącznik nr 6 Projekt Budowlany -plik rar.

8.Załacznik nr 7 Projekt Wykonawczy -plik rar.

9. Załącznik nr 8 STWiOR -plik rar.

10.Załącznik nr 9 Przedmiar robót -plik docx.

11.Załącznik nr 10-Wytyczne dotyczące wymaganych dokumentów odbiorowych -plik docx.

 

Program do rozpakowywania archiwum .rar : TUTAJ 
Program do otwierania plików .pdf : TUTAJ 

 

Ogłoszenie o przetargu -po zmianach 25.03.2021 -plik pdf.

Modyfikacja treści specyfikacji zamówienia-plik pdf.

Wyjaśnienie nr 1 - plik pdf.

Załącznik nr 3 -wykaz robót -po zmianach 25.03.2021 -plik docx.

Załącznik nr 4 -wykaz osób po zmianach 25.03.2021 - plik docx.

Wyjaśnienie nr 2 -plik pdf.

 powrót do listy przetargów