×

Przetargi środki własne / Komunikat w sprawie transmisji on-line sesji otwarcia ofert w dniu 31.03.2020r

2020-03-27

Komunikat w sprawie transmisji on-line sesji otwarcia ofert w dniu 31.03.2020r


Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Jaśminowa w Radziszowie oraz w ul. Groble w Skawinie-Etap II”
Numer referencyjny: ZWiK/DI/ZP-6/2020


W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Jaśminowa w Radziszowie oraz  w ul. Groble w Skawinie-Etap II” nastąpi poprzez transmisję on-line.

      W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 31 marca 2020 roku o  godz. 10:30. Możliwość oglądnięcia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna na serwisie twitch.tv.

Link do kanału: https://www.twitch.tv/zwik_przetargi/

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: " W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp".

powrót do listy przetargów