×

Przetargi środki własne / DOSTAWA POLIELEKTROLITÓW NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W SKAWINIE

2021-10-15

DOSTAWA POLIELEKTROLITÓW NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W SKAWINIE


"Sukcesywna dostawa polielektrolitu emulsyjnego do zagęszczania osadu nadmiernego przy użyciu zagęszczacza ślimakowego firmy HUBER typ RoS2/2 oraz polielektrolitu proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego przy użyciu wirówki dekantacyjnej firmy GEA Westfalia Separator typ UCD 305-00-32 dla Oczyszczalni Ścieków w Skawinie"

Postępowanie nr: ZWiK/DI/ZP-22/2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu cywilnego prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie.Załączniki

powrót do listy przetargów