Aktualności / W Skawinie wiedzą jak dbać o środowisko

W Skawinie wiedzą jak dbać o środowisko

2023-12-22

W Skawinie wiedzą jak dbać o środowisko


Zakończył się drugi etap projektu porządkującego gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Skawina. Inwestycja zrealizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie Sp. z o.o. była kontynuacją wieloletniego programu porządkowania i rozwoju gospodarki wodno-ściekowej

W dniu 23 listopada odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której udział wzięli przedstawiciele samorządu, instytucji, beneficjenta i wykonawcy kontraktów. Zakończony projekt obejmował m.in. budowę ponad 48 km sieci kanalizacyjnej, 16 pompowni sieciowych i 188 pompowni przydomowych na terenie miasta Skawiny oraz na terenach wiejskich gminy: Jaśkowice, Wielkie Drogi, Krzęcin, Ochodza i część Facimiecha. Projekt to szansa dla ponad 5300 nowych użytkowników, którzy  będą mogli korzystać z wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.       

Zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w Skawinie to główne źródło zaopatrzenia w wodę do picia dla mieszkańców. W ramach projektu zbudowano zbiornik wody przeznaczonej do płukania filtrów oraz budynek mieszania i napowietrzania wody surowej. Dzięki czemu do gospodarstw domowych w gminie Skawina trafia woda lepszej jakości. Rocznie zmodernizowana stacja uzdatnia ponad 3 mln metrów sześciennych wody.   

Całkowity koszt zakończonego projektu wyniósł ponad 66,5 miliona złotych, z czego 34 miliony pozyskano ze środków Funduszu Spójności.

 

 

powrót do listy aktualności