Aktualności / Szambo czy kanalizacja a może oczyszczalnia przydomowa w aglomeracji ?

Szambo czy kanalizacja a może oczyszczalnia przydomowa w aglomeracji ?

2023-09-16

Szambo czy kanalizacja a może oczyszczalnia przydomowa w aglomeracji ?


O tym, że prawidłowe zagospodarowanie i oczyszczanie ścieków ma kluczowe znaczenie dla środowiska nie trzeba nikogo przekonywać. Co zatem wybrać?

Regularny wywóz ścieków samochodami asenizacyjnymi na własną rękę wiąże się z nieporównywalnie większym kosztem niż odprowadzania ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej. Wie to każdy właściciel szamba, który oprócz tego, że płaci dużo więcej to dodatkowo sam musi pamiętać o regularnym wypompowywaniu nieczystości. Jak wygląda porównanie kosztów? Za wywóz ścieków wozem asenizacyjnym w Skawinie trzeba zapłacić ok. 40 zł/m3, a odprowadzenie m3 ścieków do kanalizacji kosztuje około 10 zł/m3 .

Kanalizacja miejska to najprostszy i najwygodniejszy sposób na odprowadzenie ścieków, ale nie wszędzie jest możliwa.

Osoby, które posiadają możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej a nie chcą z tego skorzystać, aby zagospodarować ścieki zmuszone są zbudować szczelne szambo. Jest to zbiornik, którego koszty inwestycyjne są zbliżone do wykonania przyłącza kanalizacyjnego, jeśli jednak chodzi o eksploatację – koszty są o wiele większe. Dodatkowo należy pamiętać o częstym opróżnianiu zbiornika oraz o tym, iż ścieki wywożone z szamba są bardziej zanieczyszczone, dlatego ich oczyszczenie jest droższe niż tych z sieci kanalizacyjnej.

Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej nie zawsze oznacza konieczność odprowadzania ścieków do szamba. Wygodną alternatywą dla szamba jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków działają na zasadzie mechanicznego, biologicznego i chemicznego usuwania zanieczyszczeń z brudnej wody napływającej  z domowej instalacji kanalizacyjnej.

 W zależności od przynależności danej lokalizacji do aglomeracji (w myśl ustawy Prawo wodne – Dz.U. 2017 poz. 1566 – art. 86 ust 3 pkt 1), jak również od sposobu odprowadzania oczyszczonych ścieków do środowiska,  wymagania w zakresie skuteczności oczyszczania kształtują się następująco:

    = gdy przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w aglomeracji oraz ścieki oczyszczone pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego odprowadzane są do gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, zgodnie z Dz.U. 2019 poz. 1311 – par. 11 ust. 5, zawartość substancji zanieczyszczających w ściekach nie może przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu, a właściwych dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM), na obszarze której zlokalizowane jest dane gospodarstwo

   = gdy przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane są poza aglomeracją, a ścieki z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego odprowadzane są do gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, redukcja zanieczyszczeń ścieków w oczyszczalni musi wynosić min 20% dla parametru określonego jako BZT5 (pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu) oraz min 50% dla zawartości zawiesin ogólnych (Dz.U. 2019 poz. 1311 – par. 11 ust. 4) ;

CO Z PRÓBKAMI ŚCIEKÓW :

Obowiązujące przepisy (Dz.U. 2019 poz. 1311) w przypadku oczyszczalni o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) poniżej 2000 wymagają pobrania 4 średnich dobowych próbek ścieków bytowych w okresie roku. Jeżeli ścieki spełniają wymagania, w kolejnym roku należy wykonać już tylko 2 pobrania. W przypadku, gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymagań, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki. Należy podkreślić, że ilość pobranych próbek nie zależy od RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, a zależy od wielkości oczyszczalni wyrażone w RLM. W aglomeracji Skawina RLM dla aglomeracji wynosi 92 000 RLM

Najlepszym wyjściem dla wszystkich właścicieli szamba, patrząc długofalowo, byłoby oczywiście podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Jak się okazuje, fakt, że kanalizacja jest tańsza niż szambo, nie jest w stanie skłonić niektórych do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Traci środowisko, płacimy wszyscy

Jak zatem sprawdzić czy ktoś legalnie odprowadza ścieki? To zadanie dla gmin, które kontrolują od 1 stycznia tego roku  posesje nie posiadające przyłącza do kanalizacji a mające techniczne możliwości podłączenia do niej . Kontrolowani są również właściciele nieruchomości mający zbiorniki bezodpływowe (szamba )  .IW czasie kontroli  powinni okazać w  Urzędzie Gminy ważne umowy z przedsiębiorstwem prowadzącym usługi asenizacyjne oraz rachunki za wywóz nieczystości płynnych.

Również kontrole porównania ilości odprowadzonych ścieków z ilością zużytej wody pozwolą sprawiedliwie rozłożyć poniesione koszty – osoby uczciwie płacące nie będą dodatkowo obciążane, a nielegalne praktyki zatrzymają zanieczyszczanie środowiska.

powrót do listy aktualności