Aktualności / Rozpoczynamy kontrole sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skawina ❗

Rozpoczynamy kontrole sieci kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy Skawina ❗

2023-06-25

Rozpoczynamy kontrole sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skawina ❗


Po co zadymiamy sieć kanalizacyjną?
Kontrola z wykorzystaniem agregatu dymotwórczego służy przede wszystkim do wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych.


Kiedy wiemy, że kontrolowana instalacja jest wykonana prawidłowo?

Z prawidłowo wykonanej instalacji dym powinien wydobywać się z instalacji zewnętrznej budynku, najczęściej ze studni rewizyjnej, odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego, wylotu rynny, wpustu lub odwodnienia liniowego. Przy prawidłowo wykonanej instalacji wewnętrznej, dym nie powinien pojawić się w budynku.

Dym w budynku oznacza nieszczelność instalacji wewnętrznej, spowodowaną najprawdopodobniej zużyciem instalacji bądź jej złym wykonaniem. Kiedy dym przy kontroli pojawi się w budynku, zaleca się wykonanie inspekcji instalacji wewnętrznej we własnym zakresie i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku wykrycia nieprawidłowości na przyłączu Klienta, jest on o tym powiadamiany na miejscu protokolarnie, bądź pisemnie z prośbą o usunięcie nieprawidłowości. W sytuacji braku reakcji Klienta, ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie  wysyła pismo do Nadzoru Budowlanego z prośbą o przeprowadzenie kontroli posesji.

Czy dym jest bezpieczny dla zdrowia?

Dym kierowany do sieci, jak i płyn do wytwarzania dymu są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. Dym jest całkowicie bezzapachowy. W przypadku pojawienia się dymu w budynku wystarczy otworzyć okna i przewietrzyć pomieszczenia.

Kto może wykonywać zadymianie sieci kanalizacyjnej?

Kontrole z wykorzystaniem agregatu dymotwórczego są prowadzone wyłącznie przez upoważnionych, przeszkolonych pracowników ZWiK SKAWINA., wyposażonych w identyfikatory, którzy poruszają się oznakowanym pojazdem służbowym. Przed rozpoczęciem kontroli zawsze zawiadamiana jest Straż Pożarna. Z uwagi na to, że zadymianie jest częścią kontroli sieci oraz przyłączy, do czego ZWiK Sp. z o.o. Skawina ma prawo, właściciel przyłącza nie może nie zgodzić się na kontrolę. Może natomiast poprosić o możliwość uczestniczenia w kontroli jako obserwator, bądź o otrzymanie protokołu z przeprowadzenia takiej kontroli.

Procedura zadymiania – krok po kroku

Przed kontrolą w terenie wykonuje się analizę układu sieci kanalizacyjnej na mapie branżowej. W ten sposób typowane są odcinki sieci do kontroli przez wyznaczenie studni rewizyjnych, do których jest wprowadzany dym ze  specjalistycznego generatora. Następnie inspektor wykonuje dokumentację fotograficzną, podczas wydobywania się dymu i wizualnie ocenia efekty kontroli, na miejscu lub później, korzystając ze sprzetu komputerowego. Jak zaznaczono wcześniej, przed przystąpieniem do kontroli w terenie powiadamiana jest przede wszystkim Straż Pożarna, ale również Biuro Obsługi Klienta ZWiK Skawina.

powrót do listy aktualności