Aktualności / OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

2022-08-30

OFERTA PRACY


ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko:
MONTER SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ


 

 

 

Skawina, 30.08.2022r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko:

MONTER SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

GŁÓWNE OBOWIĄZKI :

 • Usuwanie awarii oraz remonty sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Kontrola oraz konserwacja hydrantów p.poż.
 • Czyszczenie pompowni ścieków
 • Wymiana wodomierzy

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie minimum zawodowe o profilu sanitarnym
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole
 • Dobra organizacja pracy, sumienność

 

OFERUJEMY:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV osobiście w siedzibie Spółki:

ul. Radziszowska 11 w Skawinie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Kadry p.102 lub przesłanie mailem na adres: aneta.satora@ zwik.skawina.pl

w tytule maila proszę wpisać nr ref.: monter sieci wod.-kan.

NA APLIKACJE CZEKAMY DO 23.09.2022r.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie (dalej ZWiK) informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji na stanowisko: monter sieci wod.-kan.

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

 • pisemnie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina;
 • na adres poczty elektronicznej: iod@zwik.skawina.pl.

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez ZWiK w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracownicze. Przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Administrator nie przewiduje udostępniania danych osobowych kandydatów na ww. stanowisko, chyba że będzie to wynikać z przepisów prawa.

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Dane w postaci elektronicznej zostaną trwale skasowane.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych kandydatowi na ww. stanowisko przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do poprawiania swoich danych, prawo do ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Udostępnienie danych osobowych Administratorowi nie jest obowiązkiem. Jednak odmowa udostępnienia danych spowoduje, że kandydatura na ww. stanowisko nie zostanie rozpatrzona.

Na podstawie udostępnianych danych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.
Załączniki

powrót do listy aktualności