Aktualności / Nielegalny pobór wody z hydrantów

Nielegalny pobór wody z hydrantów

2024-05-29

Nielegalny pobór wody z hydrantów


Nielegalny pobór wody z hydrantów to jeden z poważnych problemów, z jakimi mierzą się w Polsce przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne!!!

Informujemy, iż hydranty są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi oraz budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dlatego przede wszystkim wykorzystywane są do gaszenia pożarów i zaopatrzenia wodnego pojazdów strażackich. Przypadki kradzieży wody z hydrantów uderzają zarówno w przedsiębiorstwo wodociągowe , jak i w naszych Klientów, gdyż koszty nielegalnego poboru pokrywają uczciwi użytkownicy wodociągowej sieci. Ale to nie wszystko. Niekontrolowany pobór wody z hydrantu ma bowiem wpływ na jakość wody, ciśnienie w sieci wodociągowej, a w skrajnych przypadkach powoduje nawet jej brak. Skutkiem nagłych spadków ciśnienia wody może być uszkodzenie domowych urządzeń, takich jak pralki czy zmywarki.

Na tym jednak nie koniec problemu. Intensywny pobór wody z hydrantu może spowodować zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych stanowiących naturalne, wytrącone związki żelaza i zanieczyścić wodę u odbiorców.  Sytuacja ta dotyczy szczególnie mieszkających w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.

Dlatego Wodociągi Skawina  przypominają, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nielegalny pobór wody stanowi złamanie prawa zagrożone karą do 5000 zł. Natomiast zgodnie z zapisami Kodeksu Postępowania Karnego „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję”. Informacje dotyczące nielegalnego poboru wody z hydrantów można również przekazywać do naszej spółki, dzwoniąc pod numer 12 276 12 89 bądź  nr tel . 733 163 222

Zapewniamy pełną anonimowość.

powrót do listy aktualności