×

Aktualności

2019-11-15
Postęp prac

Postępują prace związane z realizacja inwestycji, w ramach zadania „Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna – część I”.


czytaj więcej

2019-10-23
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Skawinie ogłosił postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jaśkowice i Wielkie Drogi w Gminie Skawina pn.: „Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna – część II".


czytaj więcej

2019-09-25
Podpisanie umowy z Instal Kraków S.A.

W siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie została zawarta umowa Instal Kraków S.A. w przedmiocie wykonania robót budowlanych na Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zadanie 1 Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie”.


czytaj więcej

2019-07-03
Kolejna tablica informacyjna

Tablica stanęła na ul Wyspiańskiego w maju 2019 r.


czytaj więcej

2019-05-28
Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o

W siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o z Krynicy-Zdroju Krynica Zdrój na wykonanie robót budowlanych na Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Zadanie 3 Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie”.


czytaj więcej

2019-04-01
Druga tablica informacyjna

Postawiliśmy drugą tablicę informacyjną. Tablica dotycząca Projektu „Gospodarka Wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina — etap II” stanęła w Skawinie na ulicy Leśnej w dniu 27 lutego 2019 r.


czytaj więcej

2019-01-10
Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o

W siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o z Krynicy na wykonanie robót budowlanych na Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zadanie 2 Kontrakt 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i Leśna w Skawinie”.


czytaj więcej

2018-12-21
Spotkanie z mieszkańcami

We wtorek, 18 grudnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie z mieszkańcami.


czytaj więcej