×

Produkcja wody / Jakość wody

Jakość wody

Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom Miasta i Gminy Skawina kontrolowana jest poprzez działalność Laboratorium  Wody i Ścieków ZWIK  Sp. z o.o. w Skawinie , którego siedziba znajduje się przy ul. Radziszowskiej 11.

Prowadzone badania monitoringowe pozwalają na ocenę, czy woda uzdatniona dostarczana Odbiorcom spełnia wymagania jakościowe fizyko-chemiczne oraz mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada  2015 r.

 

Szczegółowe aktualne dane zamieszczone są  w załącznikach poniżej :

Decyzja wydana przez SANEPID w sprawie jakości wody pitnej pobranej z wodociągów zaopatrujących w wodę pitną gminę Skawina

Wyniki analizy wody pitnej z SUW Skawina

Wyniki analizy wody pitnej z SUW Pozowice

Twardość wody w sieci wodociągowej w Skawinie

Twardość wody w sieci wodociągowej w Pozowicach