×

Aktualności / Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

2019-10-23

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym


Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Skawinie ogłosił postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jaśkowice i Wielkie Drogi w Gminie Skawina pn.: „Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna – część II".

Wszystkie informacje dotyczące postępowania, Wykonawca może znaleźć na stronie internetowej zamawiającego http://zwik.skawina.pl/przetargi_srodki_unijne

Otwarcie ofert na w/w postępowanie odbędzie się 3 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

powrót do listy aktualności