×

Przetargi środki własne

2021-10-15
DOSTAWA POLIELEKTROLITÓW NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W SKAWINIE

"Sukcesywna dostawa polielektrolitu emulsyjnego do zagęszczania osadu nadmiernego przy użyciu zagęszczacza ślimakowego firmy HUBER typ RoS2/2 oraz polielektrolitu proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego przy użyciu wirówki dekantacyjnej firmy GEA Westfalia Separator typ UCD 305-00-32 dla Oczyszczalni Ścieków w Skawinie"


czytaj więcej

2021-04-29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zmian.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę:

„Wywóz i zagospodarowanie osadów spod wirówki dekantacyjnej z Oczyszczalni Ścieków w Skawinie”czytaj więcej

2021-03-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Rozbudowa i przebudowa zbiornika wodociągowego przy ul. Dębca w Skawinie”
nr referencyjny ZWiK/DI/ZP-1/2021


czytaj więcej

2020-12-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Rozbudowa i przebudowa zbiornika wodociągowego przy ul. Dębca w Skawinie”
nr referencyjny ZWiK/DI/ZP-27/2020


czytaj więcej

2020-11-09
Sukcesywne dostawy środków chemicznych do SUW Skawina

Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie i w Pozowicach w latach 2021-2022” nr referencyjny: ZWiK/DI/ZP-26/2020


czytaj więcej

2020-07-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Modernizacja wodociągu magistrali DN400 o długości około 900m”

Data ogłoszenia: 15-07-2020
Termin składania ofert do dnia: 20-08-2020 godz. 10.00
Ogłoszenie przesłane w dniu 10-07-2020 w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. serii S)udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 15-07-2020, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego pod numerem 2020/S 135-333333.


czytaj więcej

2020-05-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Wywóz i zagospodarowanie osadów spod wirówki dekantacyjnej z Oczyszczalni

„Wywóz i zagospodarowanie osadów spod wirówki dekantacyjnej z Oczyszczalnie Ścieków w Skawinie” numer referencyjny: ZWiK/DI/ZP-12/2020.


czytaj więcej

2020-03-27
Komunikat w sprawie transmisji on-line sesji otwarcia ofert w dniu 31.03.2020r

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Jaśminowa w Radziszowie oraz w ul. Groble w Skawinie-Etap II”
Numer referencyjny: ZWiK/DI/ZP-6/2020


czytaj więcej

2020-03-19
SKŁADANIE OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !!!!

KOMUNIKAT - SKŁADANIE OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ . Śledzenie wyniku postępowań przetargowych na stronie internetowej www.zwik.skawina.pl w zakładce „Przetargi"


czytaj więcej

2020-03-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowa w Radziszowie oraz w ul. Groble w Skawinie-Etap II” nr referencyjny ZWiK/DI/ZP-6/2020


czytaj więcej