Przetargi środki własne

2018-09-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przy ul. Groble na dz. nr 3317/9, 3333/7, 3345/5, 3353/3, 3364, 3391, 3392/10 w miejscowości Skawina; Gm. Skawina” nr sprawy ZWiK/DI/ZP-14/2018


czytaj więcej

2018-08-01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przy ul. Groble na dz. nr 3317/9, 3333/7, 3345/5, 3353/3, 3364, 3391, 3392/10 w miejscowości Skawina; Gm. Skawina
ZWiK/DI/ZP-14/2018 -II PRZETARG


czytaj więcej

2018-06-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziszów, Gmina Skawina - Etap I i II” nr sprawy: ZWiK/DI/ZP-7/2018


czytaj więcej

2018-05-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziszów, Gmina Skawina - Etap I i II” nr sprawy: ZWiK/DI/ZP-7/2018


czytaj więcej