×

Przetargi środki własne

2019-08-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej przy ul. Bukowskiej w Skawinie” nr sprawy: ZWiK/DI/ZP-15/2019


czytaj więcej

2019-03-28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Wywóz i zagospodarowanie osadów spod wirówki dekantacyjnej z Oczyszczalni Ścieków w Skawinie”
nr sprawy: ZWiK/DI/ZP-4/2019


czytaj więcej

2018-11-13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„„Renowacja kanałów na długości 879 mb na odcinkachS1-S7 przy ul. Kraszewskiego, S1-S22 przy ul. Bukowskiej oraz S1-S9 przy ul. Bukowskiej i Popiełuszki w Skawinie, metodą bezrozkopową przy pomocy rękawów utwardzanych termicznie." Nr sprawy: ZWiK/TS/4/2018


czytaj więcej

2018-11-08
SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO UZDATNIANIA WODY NA STACJI UZDATNIANIA WODY

Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie i w Pozowicach w latach 2019-2020"
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZWiK/DI/ZP-13/2018


czytaj więcej

2018-10-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„„Renowacja kanałów na długości 879 mb na odcinkachS1-S7 przy ul. Kraszewskiego, S1-S22 przy ul. Bukowskiej oraz S1-S9 przy ul. Bukowskiej i Popiełuszki w Skawinie, metodą bezrozkopową przy pomocy rękawów utwardzanych termicznie." Nr sprawy: ZWiK/TS/4/2018


czytaj więcej

2018-09-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przy ul. Groble na dz. nr 3317/9, 3333/7, 3345/5, 3353/3, 3364, 3391, 3392/10 w miejscowości Skawina; Gm. Skawina” nr sprawy ZWiK/DI/ZP-14/2018


czytaj więcej

2018-08-01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przy ul. Groble na dz. nr 3317/9, 3333/7, 3345/5, 3353/3, 3364, 3391, 3392/10 w miejscowości Skawina; Gm. Skawina
ZWiK/DI/ZP-14/2018 -II PRZETARG


czytaj więcej

2018-06-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziszów, Gmina Skawina - Etap I i II” nr sprawy: ZWiK/DI/ZP-7/2018


czytaj więcej

2018-05-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziszów, Gmina Skawina - Etap I i II” nr sprawy: ZWiK/DI/ZP-7/2018


czytaj więcej