Archiwum przetargów

2018-05-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przy ul. Groble na dz. nr 3317/9, 3333/7, 3345/5, 3353/3, 3364, 3391, 3392/10 w miejscowości Skawina; Gm. Skawina
ZWiK/DI/ZP-6/2018


czytaj więcej

2017-11-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Renowacja kanału sanitarnego Ø400 od ul. Popiełuszki do ul. Żwirki i Wigury w Skawinie na długości 476m metodą bezwykopową przy pomocy rękawa utwardzanego termicznie wraz z remontem 26 sztuk studni kanalizacyjnych
ZWiK/DI/ZP-24/2017


czytaj więcej

2017-11-08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Renowacja kanału sanitarnego Ø400 od ul. Popiełuszki do ul. Żwirki i Wigury w Skawinie na długości 476m metodą bezwykopową przy pomocy rękawa utwardzanego termicznie wraz z remontem 26 sztuk studni kanalizacyjnych
ZWiK/DI/ZP-24/2017


czytaj więcej

2017-10-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego
ZWiK/DI/ZP-23/2017


czytaj więcej

2017-10-02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego
ZWiK/DI/ZP-23/2017


czytaj więcej

2017-08-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zawodzie w Radziszowie na dz. nr 1758, 1759, 1761/2, 1763, 1764/2, 1764/3, 1764/4, 1765, 1767
ZWiK/DI/ZP-18/2017


czytaj więcej

2017-07-20
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Budowa kanalizacji sanitarnej przy
ul. Zawodzie w Radziszowie na dz. nr 1758, 1759, 1761/2, 1763, 1764/2, 1764/3, 1764/4, 1765, 1767
ZWiK/DI/ZP-18/2017


czytaj więcej

2017-07-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zadworze, Zadworze Górne i Podlesie w Radziszowie
ZWiK/DI/ZP-17/2017


czytaj więcej