Firma / Władze spółki

Władze spółki

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu:
mgr inż. Jerzy Sioma

Członek zarządu -Dyrektor ds Finansowych - Główny Księgowy:
mgr inż. Julia Grodzka

PROKURENT:

Dyrektor ds. Technicznych
Grzegorz Szczypczyk