×

Firma / Władze spółki

Władze spółki

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu:
mgr Marcin Pyrek

Członek zarządu -Dyrektor ds Finansowych
mgr inż. Julia Grodzka

Dyrektor ds.Technicznych - Prokurent:
mgr inż. Piotr Bolek