×

Biuro Obsługi Klienta / Podłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

Podłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

Tryb  postępowania  w  celu  podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej  lub kanalizacyjnej


  • Wystąpienie z pisemnym wnioskiem o wydanie informacji technicznej, dotyczącej podłączenia wody i odprowadzania ścieków (DRUK 1) z określeniem wielkości zapotrzebowania na wodę i charakteru zabudowy (budynek mieszkalny, usługowy, rodzaj działalności) oraz załączenie mapy sytuacyjnej w skali 1:1000 lub 1:500, wraz z oświadczeniem dotyczącym tytułu prawnego do korzystania z obiektu lub nieruchomości (DRUK 2).
  • Po otrzymaniu informacji technicznej należy opracować projekt budowlany przyłączy wod.-kan. przez projektanta z uprawnieniami oraz zaopiniować go w ZWiK Spółka z o.o. Skawina (DRUK 7). Do projektu należy dołączyć zezwolenia na wejście w teren dla potrzeb budowy przyłącza wod.-kan. (DRUK 10), lub rozbudowy sieci wod.-kan. (DRUK 11).
  • Po zaopiniowanym projekcie, a przed rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci wod.-kan. załączając wymagane dokumenty (DRUK 4).
  • W przypadku rozbudowy sieci wod.-kan. przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci należy ustanowić notarialną służebność przesyłu i eksploatacji wybudowanego rurociągu, na rzecz ZWiK Skawina Sp. z o. o.
  • Po wykonaniu projektu budowlanego tok dalszego postępowania reguluje prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. 106/2000 poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

 

Załączniki - format .PDF :

(DRUK 1) Wniosek o wydanie informacji technicznej w sprawie możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków

(DRUK 2) Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości

(DRUK 4) Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej

(DRUK 7) Wniosek o opinię projektu technicznego  przyłączy wod.-kan.

(DRUK 10) Zezwolenie na wejście w teren dla potrzeb budowy przyłącza wod.-kan.

(DRUK 11) Zezwolenie na wejście w teren  dla potrzeb rozbudowy sieci wod.-kan.